Om oss

Obsima Technology AS «Obsima» ble etablert i 1998 av Leif Haugland. Første kontrakt var leveranser av simulatorer og leveranser til treningsanlegg (kulefang, rikosjettsikring, målmateriell) til Forsvar og Politi som agent/distributør for FATS Inc (nå Meggit Training Systems).

Selskapet var også med på leveranser av flyttbare kulefangere og selskapet ble etter hvert spesialister på kulefangere til ulike kalibre samt rikosjettsikring. I tillegg har Obsima Technology levert meteorologi sensorer samt radio garnityr. I 2005 ble militær delen av Obsima Technology solgt til Vinghøg (nå Rheinmetal Vinghøg).

I 2007 ble det foretatt en MBO og Obsima Technology reetablert.

Leif Haugland fikk med seg 2 partnere og reduserte sin aksjeandel til 50%. Samme materiell og markedsfokus. Obsima Technology har de senere årene i tillegg til materiell satset på å være en vedlikeholdspartner for de selskapene som leverer simulatorer/trenere og målmateriell.

En driftsorganisasjon som i 2016 har blitt til 3 service ingeniører med ansvar for en betydelig materiellpark for Forsvaret. De senere årene har også Obsima Technology fokusert på å bli en komplett leverandør til skyte og øvingsanlegg (alt unntatt å bygge selve huset, ventilasjon og strøm).

En rekke samarbeidspartnere og produsenter har signert eksklusive avtaler med Obsima Technology.

Obsima Technology AS «Obsima» ble etablert i 1998 av Leif Haugland. Første kontrakt var leveranser av simulatorer og leveranser til treningsanlegg (kulefang, rikosjettsikring, målmateriell) til Forsvar og Politi som agent/distributør for FATS Inc (nå Meggit Training Systems).

Selskapet var også med på leveranser av flyttbare kulefangere og selskapet ble etter hvert spesialister på kulefangere til ulike kalibre samt rikosjettsikring. I tillegg har Obsima Technology levert meteorologi sensorer samt radio garnityr. I 2005 ble militær delen av Obsima Technology solgt til Vinghøg (nå Rheinmetal Vinghøg).

I 2007 ble det foretatt en MBO og Obsima Technology reetablert.

Leif Haugland fikk med seg 2 partnere og reduserte sin aksjeandel til 50%. Samme materiell og markedsfokus. Obsima Technology har de senere årene i tillegg til materiell satset på å være en vedlikeholdspartner for de selskapene som leverer simulatorer/trenere og målmateriell.

En driftsorganisasjon som i 2016 har blitt til 3 service ingeniører med ansvar for en betydelig materiellpark for Forsvaret. De senere årene har også Obsima Technology fokusert på å bli en komplett leverandør til skyte og øvingsanlegg (alt unntatt å bygge selve huset, ventilasjon og strøm).

En rekke samarbeidspartnere og produsenter har signert eksklusive avtaler med Obsima Technology.

Simulator

Simulator

Obsima Technology leverte simulatorer for håndvåpentrening til Hæren og Politiet.

Simulatorene kan både kjøre scenarioer basert på CGI og live video. Disse leveransene var de første store kontrakten for selskapet.

Skyte og treningshus

Skyte og treningshus

Obsima Technology har levert en rekke treningsfasiliteter til Forsvar og Politi.

Obsima Technology leverer skuddsikring av vegger, gulv og tak. Kulefangere for «alle» kalibre. Entringssystemer, skiver og elektronisk målmateriell. Lys og lyd effekter i tillegg til video opptak med «after action review».

Kulefangere

Kulefangere

Obsima Technology har siden starten av selskapet jobber i tett dialog med Forsvaret for å utvikle ulike typer av kulefangene, både statisk montert samt flyttbare for de ammunisjonstyper Forsvaret benytter.

De senere år har også politiet startet å benytte seg av disse produktene for sine skyteanlegg. Obsima Technology er produsent av disse produktene.

Ballistisk beskyttelse

Ballistisk beskyttelse

Obsima Technology har levert skuddsikring av vegger, gul og tak for alle type skyteanlegg.

Meteorologi

Meteorologi

Obsima Technology har i tillegg til skytebanemateriell levert meteorologi utstyr.

Dette har en historie fra et annet norsk distribusjonsselskap som er avviklet og Obsima overtok distribusjonen tidlig på 2000-tallet. Fokus har vært applikasjoner innenfor marine (vind) og kommunalteknisk (nedbør).

Radiokommunikasjon

Radiokommunikasjon

Obsima Technology har levert radiogarnityr fra ledende produsenter til profesjonelle kunder, Forsvar, Politi (nødetater) i en årrekke. Produkter som hodesett, avanserte aktive hørselvern og nøklingsbryter.

Obsima Technology ser nå også på jeger og jakt markedet med denne type produkter.