Granulatkulefangere

Granulatkulefangere

Kulefanger for områder hvor det stilles store krav til støydemping og utslipp av tungmetaller.

Kulefangerens konstruksjon gjør at støy fra anslag (treff i fangeren) reduseres kraftig. Det er også svært lite støv omkring en slik type kulefanger.

Granulatkulefangeren anbefales ikke brukt på skytebaner med mye skuddbelastning da vedlikeholdet er noe mer omfattende enn for andre løsninger.

Typiske bruksområder er test- og verifikasjonsbaner og skytebaner i nærheten av støysensitive områder.

 

Produknavn Granulatkulefanger, rifle og pistol
Type Gummigranulat i kasse
Produsent Obsima Technology AS
Bruttomål Min. 500 mm byggedybde, avhengig av kontruksjon   og bruksområde
Vekt Avhengig av dimensjon og utstyr
Begrensninger Panserbrytende, klippende prosjektiler   (hullspiss, wad-cutter), sporlys og hagle-ammunisjon
Krav til munningsenergi 200J - 4000J(f.eks .32 S & W -   .30-06 Spr)
Serviceintervall 10-15000 pr m2 avhengig av skuddsamling
Slitedeler Frontplate
Reservedeler Gummigranulat