8092

8092

En spesiell egenskap for  denne kompakte sensoren er sofistikert elektronikk og enestående målenøyaktighet garantert. Den høyverdige kapasitive måleelement er godt beskyttet mot luftforurensning ved et membranfilter. Den kombinerte sensoren er designet for høy kvalitet brukes i meteorologi og industri. Brukeren kan uavhengig kalibrere sensoren ved hjelp av kalibrering og justering programvare.

  • Kapasitiv fuktighet måleelement
  • Spesiell motstand mot luftforurensning
  • Høy langtidsstabilitet
  • Utgangs fuktighet Signal: 0 ... 1 V (lineær 0 ... 100%)
  • Temperatur måleelement : Pt100 1/3 DIN
  • Utgangssignal temperatur: 4-wire-krets Pt100