8096

8096

Presisjon måleinstrumentet for måling av relativ fuktighet og lufttemperatur. Den kompakte sensoren er kjennetegnet ved strømbesparende elektronikk og en høy målenøyaktighet. En membran filter beskytter pålitelig høy kvalitet kapasitive måleelement fra luftforurensning.

  • Måle element temperatur: Pt100 1/3 DIN
  • Kapasitiv fuktighet måleelement
  • Høy målenøyaktighet
  • Spesiell motstand mot luftforurensning
  • Høy langsiktig stabilitet