THP (8095-N)

THP (8095-N)

Sensoren (8095-N) er et kombinert måleapparat for måling av relativ fuktighet, lufttemperatur og lufttrykket. Sensoren er preget av en strømsparende elektronisk. Den mebrane filter beskytter pålitelig den kapasitive måleelementet fra luftforurensning.

  • Kombinert måleinstrumentet for bruk av høy kvalitet
  • Kapasitiv fuktighet måleelement
  • Lite vedlikehold
  • Spesiell motstand mot luftforurensning
  • Utgangssignal fuktighet: RS 422 / oppleser • NMEA
  • for bruk i alle klimasoner